Samenwerkingsverbanden en netwerken

Goed en snel contact met andere zorgaanbieders of instanties is van belang voor u en daarom ook voor ons. Hieronder ziet u een overzicht van de meest relevante samenwerkingsverbanden en netwerken waar Praktijk Wijnant onderdeel van is.

 • Dagelijks contact met alle huisartsen van Abcoude
 • TraumaFysioNet AMC
 • Schoudernetwerk Amsterdam
 • Annatommie mc fysionetwerk
 • Houdingnetwerk Nederland
 • AMC longafdeling en fysiotherapie
 • Unicum Arboartsen, Arbeids- en organisatiedeskundigen en Psychologen.
 • Diëtiste
 • Eerstelijnsoverleg Abcoude
 • Maatschappelijk werk, Kees Kuiper
 • Wijkverpleegkunde Careyn, zorg thuis
 • Tympaan De Baat, opbouw werk en vrijwilligerscoördinatie Liesbeth Boswijk
 • KNGF
 • Keurmerk
 • ParkinsonNet
 • Chronisch ZorgNet

KNGF informatie

Wij staan voor fysiotherapie met goede informatievoorziening. Op de website van KNGF treft u informatie over verschillende aandoeningen of blessures. Alle informatie is in heldere taal opgesteld.

Patiënt informatie dataverzameling Stichting Keurmerk Fysiotherapie

Om het proces van leren en verbeteren te ondersteunen, krijgt de Keurmerk fysiotherapeut zogenaamde ‘feedback informatie’. Uw fysiotherapeut kan met deze informatie zelf zien hoe hij functioneert en kan zich vergelijken met andere fysiotherapeuten. Deze informatie is essentieel om goed inzicht en begrip te krijgen in het eigen functioneren als fysiotherapeut.

Uw fysiotherapeut krijgt deze informatie door middel van dataverzameling, onderzoek en analyse van data. Deze data komen uit de patiëntendossiers, kortom: het zijn onder andere uw behandelgegevens. Hierbij zijn uw persoonlijke gegevens uiteraard nooit herleidbaar naar u als patiënt.

Uw behandelgegevens worden meegenomen in de dataverzameling die nodig is voor de ‘feedback informatie’. Zo helpt u mee om de kwaliteit van onze zorg te blijven verbeteren. Met uw gegevens levert u ook een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek naar (de effectiviteit van) de fysiotherapie in Nederland. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onderzoekers krijgen geen identificerende gegevens zoals uw naam of adres.

Als u desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u dit laten weten aan uw fysiotherapeut; in dat geval worden uw gegevens niet opgenomen in de dataverzameling.