Bij longziekten is de behandeling door een fysiotherapeut er onder andere op gericht om de longfunctie, inspanningscapaciteit en kwaliteit van leven, zo veel als mogelijk is op peil te houden.

De COPD fysiotherapie behandeling is vooral gericht op:

  • Bewustwording over wat u beter wel en niet kunt doen, om zo activiteiten en inspanning beter in evenwicht te brengen.
  • Aanleren van ademhalingstechnieken, waardoor u minder last heeft van benauwdheid en u minder vatbaar wordt voor een longaanval.
  • Vergroten van inzicht hoe u kan omgaan met plotselinge toename van klachten. U herkent patronen en kan zelf beter inschatten wat u dan moet doen.
  • Verbeteren van uw conditie door een speciaal oefenprogramma (individueel of in groepsverband). Dit vermindert kortademigheid en verbetert uw inspanningsvermogen.

Voormalig coronapati├źnten hebben soms nog te maken met langdurige klachten, zoals:

  • Vermoeidheid en conditieverlies
  • Verlies in spierkracht
  • Benauwdheid

Wanneer u door het virus langdurig verzwakt bent, kan fysiotherapie noodzakelijk zijn om weer op kracht te komen en benauwdheid te verminderen.