Pols- en handklachten zijn heel vervelend, want pijn of tintelingen kunnen u beperken in uw dagelijkse werkzaamheden. Veel voorkomende symptomen zijn bijvoorbeeld: pijnklachten, verminderd gevoel, krachtverlies en verminderde knijpkracht, stijfheid en zwelling, knakkend of krakend geluid.

Na een uitgebreide intake brengen we samen met u de oorzaak van uw klachten in kaart. Vervolgens bepalen we de behandelmethode voor de polsklachten. Voor elk polsprobleem is er een adequate aanpak.

De belangrijkste doelstellingen zijn:

  • Het verminderen van pijn;
  • Soepeler kunnen bewegen;
  • Een juiste polshouding;
  • Meer kracht en stabiliteit in de pols door middel van oefeningen.