Klachtenprocedure

Heeft u een klacht over uw behandeling of bent u ergens anders niet tevreden over, dan willen we heel graag dat u dat aan ons vertelt. Allereerst is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw behandelend fysiotherapeut. Als u dit moeilijk vindt, kunt u ook een afspraak maken met een van de praktijkeigenaren, Anita en Martijn Wijnant. U kunt ervan op aan dat wij uw klacht in vertrouwen behandelen en serieus nemen. In overleg met u zoeken we naar een passende oplossing. Zowel u als wij zijn erbij gebaat die te vinden. Als dat onverhoopt geen bevredigende oplossing oplevert, kunt u uw klacht indienen bij het Centraal Bureau Fysiotherapie.

Volg deze link voor meer informatie.