Beste allen,

Naar aanleiding van het Corona-virus hebben wij als Praktijk Wijnant Fysiotherapie het volgende beleid. Bij het maken van een eerste afspraak zullen wij u extra triage-vragen stellen. In geval van verkoudheid, frequent hoesten en lichte verhoging van u of een gezinslid verzoeken wij u dringend uw gemaakte afspraak te annuleren. Wij nemen de voorzorgen in acht, volgens de richtlijnen van het RIVM. De praktijk blijft geopend, met een aantal extra spelregels, die ziet u hier.

Bij deze wensen wij u sterkte in deze rare dagen en blijf gezond!